May 2019

Month

Globalisasi membawa perubahan teknologi kepada masyarakat. Ledakan maklumat dan keupayaan teknologi terutamanya kuasa digital dan pengkomputeran telah menukar sistem pendidikan dan teori pembelajaran. Kini, konsep universiti maya menyediakan persekitaran pembelajaran lengkap secara jarak jauh atau atas talian (online) melalui World Wide Web (WWW) dengan bantuan teknologi maklumat dan komunikasi. Alatan ini merupakan simulasi yang membolehkan...
Read More
1 2

Recent Comments