SEGi Lahir Pakar Penyelidikan Industri 4.0

Isu mengenai revolusi perindustrian 4.0 yang sedang berlaku seringkali deperkatakan oleh semua pihak. Ia bukan sahaja mengubah industri dan perniagaan, tetapi juga mengubah sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia, kerana ia membawa perubahan kepada keperluan pelajar, jangkaan masyarakat, keperluan kemahiran para majikan, serta mendorong kepada teknologi untuk berkembang.

Ahli ekonomi berpendapat bahawa budaya pembelajaran berterusan dan peningkatan kemahiran berterusan diperlukan sebelum Malaysia boleh mengambil bahagian dalam Industri 4.0. Tan Sri Rafidah Aziz, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, berkata format pendidikan lama tidak lagi dapat menampung permintaan Industri 4.0 yang memerlukan pengetahuan dalam semua bidang perkhidmatan berkaitan serta rantaian pengeluaran dan bekalan.

“Revolusi dalam pendidikan diperlukan seiring dengan pasaran dalam negara, di rantau, dan di seluruh dunia. Pendidikan adalah laluan Malaysia untuk lebih berdaya maju dalam persekitaran operasi yang sangat kompetitif. Kegagalan untuk merevolusikan sistem pendidikan, struktur dan perisian serta kandungan akan menyebabkan Malaysia tidak dapat memenuhi keperluan dan imperatif baru,” kata Tan Sri Rafidah. Untuk menangani isu ini, Tan Sri Rafidah percaya bahawa perubahan keseluruhan spektrum pendidikan tinggi diperlukan untuk menutup jurang antara bekalan dan permintaan sumber manusia dalam sektor ekonomi baru.

SEGi University telah berjaya menghasilkan graduan yang memenuhi permintaan industri, dan kini, masih terus mengemas kini program yang ditawarkan kepada pelajarnya serta bekerjasama dengan pemimpin terkemuka industri untuk memastikan ahli akademik dan pelajarnya bersiap sedia untuk menghadapi cabaran Industri 4.0. SEGi komited untuk mengguna pakai penanda aras global dalam menghasilkan pelajar bertaraf dunia dan ahli akademik yang boleh terus berkembang dan menjana ekonomi Malaysia ke peringkat seterusnya. Ia memberi tumpuan kepada persekitaran pelajar yang berpusat di mana pelajar diberi peluang untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan industri dalam tugasan dan projek mereka, serta mempunyai akses kepada penggunaan peralatan makmal dan bengkel yang serba lengkap dan terkini dalam pembangunan kemahiran mereka. Dalam landskap ekonomi baru dan permintaan kemahiran untuk Industri 4.0, ramai profesional yang berkelayakan didorong untuk memperoleh kemahiran baru atau menaik taraf kemahiran mereka dan menceburkan diri dalam penyelidikan.

SEGi University melancarkan Rangka Tindakan Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang pertama (2016 – 2020), dengan memberi tumpuan kepada tiga fasa utama pada tahun 2015. Pelan ini membolehkan SEGi University memacu strategi penyelidikan dan inovasi dengan hasil yang berkesan untuk komuniti. Dalam melangkah ke hadapan, SEGi University menginternalisasikan keupayaan penyelidikannya melalui kerjasama di kalangan orang awam, universiti, sektor perniagaan dan di seluruh sempadan negara, yang membolehkan pelaburan jangka panjang dalam R&D, bermula dengan kemudahan yang baik, geran dalaman dan infrastruktur lain yang dapat menyokong Industri 4.0 untuk penyelidikan dalam skala yang lebih besar.

SEGi University, menerusi Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (RIMC) dan Institut Penyelidikan Siswazah (IGS), komited untuk membangunkan keupayaannya sendiri untuk mencapai R&D yang disasarkan dan indigenisasi keseluruhan aktiviti. Ia juga komited untuk memupuk para cendekiawan, pemimpin global dalam penyelidikan dan menyumbang secara produktif ke arah industri serta memupuk kerjasama, persefahaman dan kepercayaan yang akan membolehkan seluruh sistem berkembang maju dari masa ke masa. Contoh penyelidikan dan kerjasama yang berkesan dengan Industri adalah pelancaran Pusat Kecemerlangan Buatan (AI) SEGi – MIMOS baru-baru ini dan kerjasama penyelidikan dalam bidang Sains Perubatan Universiti Hokkaido (HSUH), Jepun, dalam bidang Perubatan.

Kerjasama dengan MIMOS akan merapatkan jurang antara penyelidikan asas yang dijalankan oleh SEGi University dan pembangunan teknologi di MIMOS menerusi penyelidikan dan pembangunan bersama berhubung dengan Kecerdasan Buatan (AI), serta membangunkan sumber manusia yang kompeten dalam bidang AI untuk negara. Manakala perjanjian dengan HSUH akan meningkatkan pilihan bagi perkongsian pengetahuan, maklumat akademik, pembelajaran dan pengalaman mengajar, serta penyelidikan antara kedua-dua universiti, yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat kedua-dua negara.

“Di SEGi University, matlamat kami bukan semata-mata untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi kakitangan dan pelajar juga bersemangat dalam usaha penyelidikan. Kami membantu mempromosikan penyelidikan dalam pelbagai disiplin dan kolaboratif, memupuk hubungan industri dan menggalakkan prospek global. Kami juga memberikan standard yang tinggi mengenai penyelidikan beretika dan bertanggungjawab untuk pembangunan perundingan profesional. Scara ringkasnya, melalui R & D kami membantu mengubah idea dan kreativiti menjadi produk yang inovatif untuk prospek pengkomersilan dan sebagai perniagaan yang sangat kompetitif. “Dr. Mahadevan Supramaniam, Pengarah Pusat Penyelidikan & Inovasi (RIMC) dan Institut Penyelidikan Siswazah (IGS) Universiti SEGi.

Dr. Mahadevan menambah, “Selain menjalin hubungan dan menjalinkan kerjasama penyelidikan, SEGi University akan maju satu langkah lagi, diamana SEGi akan menganjurkan Persidangan dan Pameran Antarabangsa mengenai Industri 4.0: Revolusi Global dalam Perniagaan, Teknologi dan Produktiviti dari 5 – 7 September 2019 dengan ucaptama oleh YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Acara ini akan mengumpulkan semua pemegang kepentingan, agensi kerajaan, perniagaan, profesional dan pakar dari seluruh dunia untuk bertemu dan berkongsi pengalaman, produk dan perkhidmatan mereka untuk melancarkan IR4.0 dengan lebih berkesan di Malaysia. “

Jika anda dalam kalangan profesional yang bekerjaya, berusaha untuk meningkatkan kerjaya anda, meningkatkan kepakaran penyelidikan anda, dan menjadi sebahagian daripada revolusi Industri 4.0, SEGi University boleh membantu anda dalam mencapai matlamat anda. Layari www.segi.edu.my atau hubungi 03-6145 1777 atau WhatsApp 011-1210 6389. Atau hubungi kaunselor kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang kursus, bengkel dan peluang penyelidikan yang tersedia untuk anda.

Spread the love