February 24, 2020

Day

Apa itu Perhubungan Awam? Perhubungan awam atau dikenali sebagai PR (Public Relations) adalah antara elemen terpenting bagi sesebuah organisasi. Imej dan reputasi untuk sesebuah syarikat berkait rapat dengan peranan dan tugas bagi pengamal perhubungan awam. Kebanyakan organisasi kini menjadikannya sebagai bahagian terpenting dalam membina imej dan reputasi. Bagi organisasi yang memandang remeh tentang peranan pengamal...

Articles & News

Archives