April 21, 2020

Day

Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa individu yang mengambil bahagian dalam penyelidikan di peringkat ijazah sarjana mempunyai kelebihan tersendiri dalam bidang kerjaya mereka. Antara kelebihan ini termasuklah Kemahiran menyelesaikan masalah yang baik Pemahaman kaedah penyelidikan yang efisien Pemahaman yang lebih mendalam mengenai disiplin/sesuatu bidang Keyakinan yang lebih tinggi Pemahaman yang lebih baik mengenai kerjaya dan...
Read More

Recent Comments