May 3, 2020

Day

Salah satu tarikan unik program pascasiswazah adalah pilihan untuk mengikuti pengajian dalam mod kerja kursus (coursework), atau berasaskan penyelidikan. Sebelum membuat keputusan laluan pascasiswazah, anda harus mengambil kira mod pengajian yang sesuai dengan keperluan, faktor-faktor yang mendorong anda untuk meneruskan pengajian serta bidang atau subjek yang paling diminati. Artikel ini menyediakan panduan untuk siswazah yang...
Read More

Recent Comments