June 13, 2020

Day

Golongan profesional dalam dunia teknologi maklumat sewajarnya mempunyai kualiti dinamik dan teknikal. Minat mendalam untuk mempelajari perkara baru dalam bidang ini juga merupakan antara kualiti penting yang diperlukan untuk lebih bersedia dalam menghadapi sebarang perubahan dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Sektor teknologi maklumat (IT) merupakan antara industri yang menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi. Oleh yang demikian,...

Articles & News

Archives