March 20, 2020

Day

Program Asasi Sains adalah kursus pra-universiti yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran untuk mengikuti ijazah sarjana yang berkaitan dengan sains. Oleh itu, ia memberi tumpuan kepada subjek seperti Kimia, Biologi, Fizik, dan Matematik. Program ini juga melibatkan pembelajaran subjek Bahasa Inggeris, iaitu subjek teras dalam program. Walau bagaimanapun, melalui program ini...

Articles & News

Archives