September 20, 2022

Day

Education group SEGi University & Colleges (SEG International Bhd) has won the Highest Return On Equity Over Three Years Award at The Edge Malaysia Centurion Club Corporate Awards held on 19 September 2022. Graced by the Minister of Finance Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, the event returned after a two-year hiatus following the Covid-19...
Kumpulan pendidikan SEGi University & Colleges (SEG International Bhd) telah memenangi Anugerah Pulangan Ekuiti Tertinggi Selama Tiga Tahun di Majlis Anugerah Korporat Kelab Centurion The Edge Malaysia yang diadakan pada 19 September 2022.  Dihadiri oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, majlis ini kembali selepas terhenti selama dua tahun disebabkan oleh pandemik Covid-19....

Articles & News

Archives